Ομάδα Φίλων Εσπεράντο Mitileno

Ομάδα Φίλων της Εσπεράντο Mitileno

Καλώς ήρθατε


Η ομάδα μας ιδρύθηκε το 2022 στη Μυτιλήνη με σκοπό την συνάντηση των φίλων της γλώσσας Εσπεράντο αλλά και τη διευκόλυσνη της εκμάθησής της από όσους ενδιαφέρονται. Εδώ θα βρεις πληροφορίες σχετικά με την γλώσσα και διάφορους διαδικτυακούς συνδέσμους.

Η γλώσσα Εσπεράντο


Τι είναι η γλώσσα Εσπεράντο;

H γλώσσα Εσπεράντο είναι μία τεχνητή διεθνής γλώσσα που υπάρχει από το 1887 και ομιλείται από περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Το πλεονέκτημα της είναι ότι μαθαίνεται γρήγορα και πολύ εύκολα, σε σύγκριση με άλλες γλώσσες, διότι:

Παρακάτω θα βρεις τους κανόνες της γλώσσας και διάφορα παραδείγματα για να σε βοηθήσουνε στην εκμάθηση και κατανόηση.
Το αλφάβητο της Εσπεράντο έχει 28 γράμματα (a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z). Κάθε γράμμα αντιστοιχεί σε έναν ήχο ομιλίας. Οι ήχοι αντιστοιχούν ουσιαστικά στους ελληνικούς, ενώ οι ειδικοί χαρακτήρες έχουν τα παρακάτω ισοδύναμα:

A, a

α = όπως στη λέξη αγάπη.
Εσπεράντο Ελληνικά
Saluton! Χαίρετε/Γεια σας/Γεια σου
Bonan matenon Καλό πρωί (πρωινός χαιρετισμός)
Bonan tagon Καλημέρα (χαιρετισμός όλη μέρα)
Bonan vesperon Καλησπέρα
Bonan nokton Καληνύχτα
Ĝis! Γεια σας/Γεια σου (φεύγοντας)/Μέχρι
Mi aŭdias vin Σε αποχαιρετώ
Mi baldaŭ revenos Θα επιστρέψω σύντομα
Ĝis la revido Εις το επανιδείν
Mi devas foriri Πρέπει να φύγω
Εσπεράντο Ελληνικά
Jes Ναι
Ne Όχι
Jes mi petas Ναι παρακαλώ
Ne dankon Όχι ευχαριστώ
Eble Ίσως
Bonvolu helpi min pri tio afero Παρακαλώ βοηθήστε με για αυτή την υπόθεση
Pardonon Συγγνώμη
Mi fartas bone Είμαι καλά (υγεία)
Mi bedaŭras Λυπάμαι
Momenton, mi petas Μία στιγμή, παρακαλώ


Οι προσωπικές αντωνυμίες είναι : « mi » (« εγώ »), « vi » (« εσύ », « εσείς »), « li » (« αυτός »), « ŝi » (« αυτή »), « ĝi » (« αυτό » , για όσα έχουν απροσδιόριστο φύλο ή τα πράγματα), « si » (« ο εαυτός », ή αυτοαναφορικό), « ni » (« εμείς »), « ili » (« αυτοί », « αυτές » ή « αυτά » για όλες τις περιπτώσεις) και « oni » (« όταν μιλάμε απρόσωπα »).
Οι κτητικές αντωνυμίες σχηματίζονται με την κατάληξη « -a » προστιθέμενη στις προσωπικές αντωνυμίες.
παράδειγμα : mia, via, lia δικός μου, δικός σου, δικός του....κλπ. Οι αντωνυμίες κλίνονται όπως και τα ουσιαστικά. Παράδειγμα : min = τον δικό μου (αιτιατική). Πηγή Βικιπαίδεια

 • Προσωπικές
  αντωνυμίες
 • mi = εγώ
 • vi = εσύ
 • ŝi = αυτή
 • ĝi = αυτό
 • li = αυτός
 • ni = εμείς
 • vi = εσείς
 • ili = αυτές, αυτοί, αυτά
 • oni = κάποιος (απρόσωπο), ο κόσμος
 • Κτητικές
  αντωνυμίες
 • mia = μου
 • via = σου
 • ŝia = της
 • ĝia = του
 • lia = του
 • nia = μας
 • via = σας
 • ilia = τους
 •  
 • Αντωνυμίες
  στην αιτιατική
 • min = (τον δικό) μου
 • vin = (τον δικό) σου
 • ŝin = (τον δικό) της
 • ĝin = (τον δικό) του
 • lin = (τον δικό) του
 • nin = (τον δικό) μας
 • vin = (τον δικό) σας
 • ilin = (τον δικό) τους
 •  


Τα ουσιαστικά παίρνουν την κατάληξη « -o ».Ο πληθυντικός σχηματίζεται προσθέτοντας « -j » στον ενικό. Υπάρχουν δύο πτώσεις : ονομαστική και αιτιατική. Η αιτιατική προκύπτει από την ονομαστική παίρνοντας της κατάληξη« -n ». Οι άλλες πτώσεις που έχουμε σε συγκεκριμένες γλώσσες σχηματίζονται με την βοήθεια των προθέσεων (« al », « de », « kun », « per », κ.λπ.). Πηγή Βικηπαίδεια

Παρκάτω μερικά παραδείγματα:

Ονομαστική ενικός
κατάληξη -ο
kato η γάτα
hundo ο σκύλος
domo το σπίτι
suno ο ήλιος
bovino η αγελάδα
akvario το ενυδρείο
homo ο άνθρωπος
tranĉilo το μαχαίρι
Ονομαστική πληθυντικός
κατάληξη -οj
katoj οι γάτες
hundoj οι σκύλοι
domoj τα σπίτια
sunoj οι ήλιοι
bovinoj οι αγελάδες
akvarioj τα ενυδρεία
homoj οι άνθρωποι
tranĉiloj τα μαχαίρια
Αιτιατική ενικός
κατάλεξη -n
katon τη γάτα
hundon τον σκύλο
domon το σπίτι
sunon τον ήλιο
bovinon τηv αγελάδα
akvarion το ενυδρείο
homon τον άνθρωπο
tranĉilon το μαχαίρι
Αιτιατική πλήθυντικός
κατάλεξη -jn
katojn τις γάτες
hundojn τους σκύλους
domojn τα σπίτια
sunojn τους ήλιους
bovinojn τις αγελάδες
akvariojn τα ενυδρεία
homojn τους ανθρώπους
tranĉilojn τα μαχαίρια


 • Όλα τα ρήματα είναι ομαλά! Η κλίση τους δεν αλλάζει ούτε στο πρόσωπο ούτε στον αριθμό. Οι αλλαγές αφορούν μόνο τους χρόνους. Υπάρχουν δώδεκα ρηματικές μορφές. Παρακάτω ένα παράδειγμα με το ρήμα βλέπω (vidi)
 • Mi vidas la katon = Βλέπω τη γάτα (Ενεστώτας)
 • Mi vidis la katon = Είδα τη γάτα (Παρελθόν)
 • Mi vidos la katon = Θα δω τη γάτα (Μέλλοντας)
 • Mi vidus la katon = Θα έβλεπα τη γάτα (Υποθετική)
 • Vidu la katon! = Κοιτα τη γάτα! (Προστακτική)
 •  
 • Ενεργητικές μετοχές.
  Για την έκφραση λεπτότερων αποχρώσεων χρησιμοποιούνται οι διάφορες μετοχές μαζί με το βοηθητικό ρήμα esti.
 • Mi estas vidanta la katon = Βλέπω τη γάτα (Ενεστώτας)
 • Mi estas vidinta la katon = Έβλεπα τη γάτα (Παρατατικός)
 • Mi estas vidonta la katon = Θα έβλεπα τη γάτα (Μέλλοντας)
 •  
 • Παθητικές μετοχές.
  Για την έκφραση λεπτότερων αποχρώσεων χρησιμοποιούνται οι διάφορες μετοχές μαζί με το βοηθητικό ρήμα esti.
 • Mi estas vidata de la katon = Βλέπομαι από τη γάτα (Ενεστώτας)
 • Mi estas vidita de la katon = Έχω ιδωθεί από την γάτα (Παρακέιμενος)
 • Mi estas vidοta de la katon = Θα ειδωθω από τη γάτα (Μέλλοντας)


 • Τα επίθετα παίρνουν την κατάληξη « -a ». Τα επίθετα συμφωνούν με το ουσιαστικό σε αριθμό και πτώση. Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με την βοήθεια της λέξεως « pli » , ενώ ο υπερθετικός με την βοήθεια της λέξεως « plej ». Ο συγκριτικός ακολουθείται από τον σύνδεσμο « ol » : « pli... ol » (« περισσότερο... από »). Παράδειγμα: pli granda ol : πιο μεγάλος από Πηγή Βικιπαίδεια
 • bona = καλός/καλή/καλό
 • bela = όμορφος/όμορφη/όμορφο
 • rapida = γρήγορος/γρήγορη/γρήγορο
 • dika = παχύς/παχιά/παχύ
 • alta = ψηλός/ψηλή/ψηλό • Με το πρόθεμα « mal » εκφράζουμε την αντίθετη έννοια.


 • malbona = κακός/κακιά/κακό
 • malbela = άσχημος/άσχημη/άσχημο
 • malrapida = αργός/αργή/αργό
 • maldika = λεπτός/λεπτή/λεπτό
 • malalta = κοντός/κοντή/κοντό


Οι προθέσεις είναι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, αριθμητικά και επιρρήματα για να δηλώσουν τόπο, χρόνο, αιτία, τρόπο κτλ.

 • de = από
 • el = από
 • al = πρός
 • apud = δίπλα
 • antaŭ = μπροστά
 • malantaŭ = πίσω
 • sub = κάτω
 • super = πάνω
 • ĉe = σε
 • ĉirkaŭ = γύρο
 • sur = πάνω σε
 • en = μέσα σε
 • ekster = έξω από
 • ĝis = έως
 • kontraŭ = κατά
 • kun = με
 • post = μετά
 • pri = περί/για
 • sen = χωρίς
 • tra = διαμέσου
 • krom = εκτός/με εξαίρεση
 • kvazaŭ = σαν/ως/λες και
 • trans = υπέρ/πέρα/αντίπερα
 • por = για


Οι βασικοί αριθμοί είναι άκλιτοι.

0 « nul », 1 « unu », 2 « du », 3 « tri », 4 « kvar », 5 « kvin », 6 « ses », 7 « sep », 8 « ok », 9 « naŭ », 10 « dek », 100 « cent », 1000 « mil ».

Οι υπόλοιποι αριθμοί σχηματίζονται με την βοήθεια των παραπάνω βασικών αριθμών σύμφωνα με τον κανόνα ότι οι βασικοί αριθμοί (από το 0 έως το 9) πολλαπλασιάζουν τις μεγαλύτερες μονάδες όταν προηγούνται από αυτές και προστίθενται σε αυτές όταν τις ακολουθούν.

Κανόνες γραφής

• Γράφουμε με μια λέξη τους αριθμούς που είναι γινόμενο, και ξεχωριστά, αυτούς που αποτελούν άθροισμα : kvar kaj dek ok faras dudek du (4 + 18 = 22).
• Ωστόσο , τα πολλαπλάσια του χίλια γράφονται ξεχωριστά : du mil tricent (2300).
• Οι τακτικοί αριθμοί από το unu έως το naŭ, εάν πριν από αυτούς υπάρχει ένας μόνον άλλος αριθμός, παίρνουν ανάμεσα τον χαρακτήρα της παύλας (-) : dek-unua, sescent-unua (11-ενδέκατος, 601-εξακοστός πρώτος).
• Ωστόσο: mil sepcent tridek dua (το έτος 1732[-τερο]).
• Στα κλάσματα, κάθε στοιχείο είναι συνδεδεμένο με μια πάυλα: tricentsesdek- kvinono (ένα τριακοστό εξηκοστό πέμπτο ή 1/365).

Οι αριθμοί μπορούν να μεταβληθούν :

 • σε ουσιαστικά σε (« -o ») ;
  • παράδειγμα: nulo, unuo (ενότητα), duo (ζευγάρι), trio (τριάδα)
 • σε τακτικά επίθετα σε (« -a ») ;
  • παράδειγμα : tria (τρίτος,-η,-ο), sesa (έκτος,-η,-ο)
 • σε κλάσματα σε (« -on- ») ;
  • παράδειγμα: duono (ένα δεύτερο)
 • σε σύνολα (« -op- ») ;
  • duopo (σε δυάδες)
 • σε πολλαπλάσια (« -obl- ») ;
  • duobla (διπλός, -η, -ο)
 • σε υποπολλαπλάσια (πρόθεση « po »).
  • po kvin (από πέντε το 5)

Πηγή Βικιπαίδεια

 • Μονάδες
 • 0 μηδέν = nul
 • 1 ένα = unu
 • 2 δύο = du
 • 3 τρία = tri
 • 4 τέσσερα = kvar
 • 5 πέντε = kvin
 • 6 έξι = ses
 • 7 επτά = sep
 • 8 οκτώ = ok
 • 9 εννέα = naŭ
 • Πρώτη δεκάδα
 • 10 δέκα = dek
 • 11 ένδεκα = dek unu
 • 12 δώδεκα = dek du
 • 13 δεκατρία = dek tri
 • 14 δεκατέσσερα = dek kvar
 • 15 δεκαπέντα = dek kvin
 • 16 δεκαέξι = dek ses
 • 17 δεκαεπτά = dek sep
 • 18 δεκαοκτώ = dek ok
 • 19 δεκαεννένα = dek naŭ
 • Δεκάδες
 • 10 δέκα = dek
 • 20 είκοσι = dudek
 • 30 τριάντα = tridek
 • 40 σαράντα = kvardek
 • 50 πενήντα = kvindek
 • 60 εξήντα = sesdek
 • 70 εβδομήντα = sepdek
 • 80 ογδώντα = okdek
 • 90 ενενήντα = naŭdek
 • 100 εκατό = cent
 • Εκατοντάδες
 • 100 εκατό = cent
 • 200 διακόσια = ducent
 • 300 τριακόσια = tricent
 • 400 τετρακόσια = kvarcent
 • 500 πεντακόσια = kvincent
 • 600 εξακόσια = sescent
 • 700 επτακόσια = sepcent
 • 800 οκτακόσια = okcent
 • 900 ενιακόσια = naŭcent
 • 1000 χίλια = mil


ερώτηση
ki-
συγκεκριμένο
ti-
ολοκληρωμένο
ĉi-
τίποτα/κανένας
neni-
αόριστο
i-
-o
πράγμα
kio
Kio estas tio?
Τι είναι αυτό;
tio
Tio estas pano.
Αυτό είναι ένα ψωμί
ĉio
Mi farus ĉion por vi.
Θα έκανα τα πάντα για εσένα
nenio
Nenio estas pli bona ol tio.
Τίποτα είναι καλύτερο από αυτό
io
Ĉu vi aŭdis ion?
Άκουσες κάτι;
-u
πρόσωπο
kiu
Kiu estas tiu?
Ποιός είναι αυτός;
tiu
Tiu estas mia filo.
Αυτός είναι o υιός μου.
ĉiu
Ĉiuj invititoj venis.
Όλοι οι καλεσμένοι ήρθαν.
neniu
Neniu venis al la festo.
Κανένας δεν ήρθε στην γιορτή
iu
Ĉu vi aŭdis iun?
Άκουσες καποιόν;
-es
κατοχή
kies
Kies aŭto estas tiu?
Ποιανού αυτοκίνητο είναι αυτό;
ties
Ties estas la domo.
Αυτουνού είναι το σπίτι.
ĉies
Ĉies ideo estis tiu.
Η ιδέα όλων ήταν αυτή.
nenies
Tio estas nenies hundo.
Κανενός είναι αυτός ο σκύλος.
ies
Ĉu tio estas ies moneroj?
Είναι κάποιου τα νομίσματα;
-e
Τόπος
kie
Kie vi loĝas?
Πού μένεις;
tie
Tie mi loĝas.
Εκεί μένω.
ĉie
Ĉie mi serĉis.
Παντού έψαξα.
nenie
Nenie mi trovis mian monon.
Πουθενά βρήκα τα λεφτά μου.
ie
La mono devas esti ie.
Κάπου πρέπει να είναι τα λεφτά.
-en
κατεύθυνση
kien
Kien vi iras?
Πού πας;
tien
Tien mi iras.
Εκεί πάω.
ĉien
Ĉien mi serĉis.
Παντού έψαξα.
nenien
Kun li mi iros nenien.
Πουθενά δεν θα πάω μαζί του.
ien
Ni iros ien.
Κάπου θα πάμε.
-am
χρόνος
kiam
Kiam vi laboros?
Πότε θα δουλέψεις;
tiam
Tiam ni ne havas tempon.
Τότε δεν έχουμε χρόνο.
ĉiam
Ĉiam ni havas tempon.
Πάντα έχουμε χρόνο.
neniam
Mi neniam havas tempon.
Εγώ ποτέ δεν έχω χρόνο.
iam
Iam ni renkontiĝos.
Κάποτε θα συναντηθούμε.
-a
είδος
kia
Kia estas vi poŝtelefono?
Ποιο είναι το κινητό τηλέφωνό σου;
tia
Mi ŝatas havi tian katon.
Μου αρέσει να έχω μια τέτοια γάτα.
ĉia
Ni malŝatas ĉian muzikon.
Δε μας αρέσει όλη η μουσική.
nenia
Mi vidas nenian hundon.
Δε βλέπω κανένα σκυλί.
ia
Ĉu vi aŭdis ian katon?
Άκουσες καμιά γάτα.
-el
τρόπoς
kiel
Kiel vi kuiris tion?
Πώς το μαγείρεψες αυτό;
tiel
Ĉu mi tranĉas tion tiel?
Να το κόβω αυτό έτσι;
ĉiel
Mi ĉiel provis sukcesi.
Προσπάθησα με κάθε τρόπο να πετύχω.
neniel
Mi neniel povas tion.
Δεν μπορώ να το κάνω καθόλου αυτό.
iel
Ni faros tion iel.
Θα το κάνουμε με κάποιο τρόπο.
-al
αιτία
kial
Kial vi skribis tion?
Γιατί το έγραψες αυτό;
tial
Tial mi alvenis frue.
Γιαυτό έφτασα νωρίς.
ĉial
Tio estas ĉial vidinta.
Όλα αυτά φαίνονται.
nenial
Mi nenial kontraŭus lin.
Δεν θα του είχα αντίρρηση.
ial
Ial la forno funkcias.
Για κάποιο λόγο ο φούρνος λειτουργεί.
-om
ποσότητα
kiom
Kiom da infanoj vi havas?
Πόσα παιδιά έχεις;
tiom
Legu tiom, ĝis vi komprenas.
Διάβασε τόσο μέχρι να καταλάβεις.
ĉiom
Li trinkis ĉiom da vino.
Ήπιε όλο το κρασί.
neniom
Ŝi trinkis neniom da vino.
Δεν ήπιε τίποτα από το κρασί.
iom
Mi volas trinki iom da vino.
Θέλω να πιω λίγο κρασί.Με τη βοήθεια ορισμένων συλλαβών, μπορούν να δημιουργήσουμε νέες λέξεις από τη ριζική λέξη. Παρακάτω ένα παράδειγμά με τη λέξη άλογο.

Πρoθέμα/ Συλλαβή   Εσπεράντο Ελληνικά
ĉevalo άλογο
vir- αρσενικό virĉevalo επιβήτορας
-in- Θηλυκό ĉevalino φοράδα
-id- νέο/nεαρό ĉevalido πουλάρι
-et- μικρό ĉevaleto αλογάκι
-eg- μεγάλο ĉevalego μεγάλο άλογο
-ej- χώρος/τόπος ĉevalejo στάβλος
-ist- επάγγελμα ĉevalisto ιπποκόμος/καβαλάρης
-aĉ- παλιό/άσχημο ĉevalo παλιό άλογο
-aĵ- προϊόν/μονάδα ĉevalo κρέας αλόγου
-ad- διαδικασία ĉevalado ιππασία
-ar- ομάδα ĉevalaro κοπάδι αλόγων
Συλλαβή   Εσπεράντο Ελληνικά
vilaĝo χωριό
-an- μέλος, συμμετέχων, κάτοικος vilaĝano χωριανός

Συλλαβή   Εσπεράντο Ελληνικά
inko μελάνι
-uj- ένα δοχείο inkujo μελανοδοχείο

Συλλαβή   Εσπεράντο Ελληνικά
juno νέο
-ul- χαρακτηρίσμός junulo νεαρόςΠαρακάτω θα βρεις τους κανόνες της γλώσσας. Το κείμενο είναι από το άρθρο 'Γραμματική της Εσπεράντο' της Βικιπαίδειας.

Κανόνας 1

Δεν υπάρχει παρά ένα και μοναδικό οριστικό άρθρο: « la ».

Το οριστικό άρθρο « la » δεν αλλάζει κατά γένος και αριθμό. Η απουσία του αντιστοιχεί στην παρουσία του αόριστου άρθρου. Η χρήση του είναι ίδια όπως και στα ελληνικά.

 • la libro : το βιβλίο ;
 • libro : ένα βιβλίο ;
 • la libroj : τα βιβλία ;
 • libroj : (κάποια) βιβλία.

Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες διαφορές στην χρήση του άρθρου μεταξύ της ελληνικής και της εσπεράντο : το οριστικό άρθρο la δεν χρησιμοποιείται μπροστά από:
- τα αφηρημένα ονόματα και ονόματα υλών: ο χρυσός δεν σκουριάζει : oro ne rustas ;

 • ωστόσο, από την στιγμή που ένα τέτοιο όνομα ακολουθείται από επιθετικό προσδιορισμό, απαιτείται το άρθρο:

ο σίδηρος της Σουηδίας δεν σκουριάζει : la fero el Svedujo ne rustas ;
- πριν από κύρια ονόματα ανθρώπων, ανεξάρτητα από το αν συνοδεύονται από άλλο τίτλο : Ο βασιλιάς Φίλιππος : Reĝo Filipo ;
- το περισσότερο (plej), στο βαθμό που δεν αναφέρεται σε κάτι που είναι μοναδικό, αλλά σε αυτό που έχει ;
σε μεγαλύτερο βαθμό την εν λόγω ποιότητα ή τρόπο: ακόμα και μια εξαιρετικά πονηρή αλεπού στο τέλος πιάνεται : eĉ vulpo plej ruza fine estas kaptata ; αλλά η πιο πονηρή αλεπού από όλες πιάνεται στο τέλος : la plej ruza el la vulpoj fine estis kaptita.

• Να μη γίνεται σύγχυση του αόριστου άρθρου με το αντίστοιχο αριθμητικό ένας, μια, ένα : ήταν κάποιος άνθρωπος, που… : estis tie homo, kiu… ; δεν υπάρχει εδώ παρά ένας και μόνο άνθρωπος : estis tie (nur) unu homo.


Στο άρθο της Βικιπαίδειας θα βρεις επιπλέον πληροφορίες.

Υπερσύνδεσμοι


Εδώ θα βρείς μία συλλογή από χρήσιμους συνδέσμους για την εκμάθηση όπως και ιστοσελίδες με περιεχόμενο γύρω από την Εσπεράντο.ΔιάφοραΠότκαστ/Ράδιο


Επικοινωνία


Θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μας; Στείλε μας το μήνυμα σου.
Θα θέλαμε πολύ να σε γνωρίσουμε!
 

Δήλωση Ιδιωτικότητας


Σχετικά με τον ιστόοτοπο σε ενημερώνουμε ότι, δεν χρησιμοποιούμε κούκις, δεν σε παρακολουθούμε, δεν αποθηκεύουμε τη διαδικτυακή διεύθυνση πρωτοκόλλου σου και δεν αποθηκεύουμε τα δεδομένα σου! Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των συνδέσμων και ενσωματωμένων ιστότοπων/χαρτών.

Σχετικά με εμάς


Αυτός ο ιστότοπος κατασκευάστηκε από ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι μη εμπορικός, φτιαγμένο για τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την γλώσσα του Εσπεράντο.

Σου αρέσει αυτή η ιστοσελίδα; Προκειμένου να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε αυτόν τον ιστότοπο, χρειαζόμαστε την εμπρακτή σου βοήθεια. Βρήκες κάποιο λάθος; Έχεις κάποια πρόταση για βελτιώση; Επικοινώνησε μαζί μας εδώ, ανυπομονούμε να ακούσουμε από εσένα!Ιστοσελίδα χωρίς μπισκότα | Funkciigita de w3.css | Kreita de Dio Dio